VARNOST

je na prvem mestu

Nekaj o nas

Smo kompetentno podjetje za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Za izvajanje  nalog imamo ustrezna pooblastila izdana s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje. Delujemo na  podlagi pravne veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu ter pravne veljavne zakonodaje s področja požarne varnosti. Kot vsako podjetje, tudi mi svojim strokovnim sodelavcem omogočamo razna strokovna izobraževanja in nadgrajevanja znanja  na področju  varnega in zdravega dela ter požarne varnosti. Pridobljeno znanje iz strokovnih izobraževanj strokovni sodelavci prenašajo v primere dobre prakse.

Večja podjetja:
– A-Sprint Črnomelj
– Avto Mali Črnomelj
– Prelet Metlika
– Status Metlika
– Peruna Kranj
– Konfekcija Julija Metlika
– Pletisa Metlika
– Hotel GTM Metlika
– CVA Kanižarica
– LANEA Kanižarica
– Status Metlika
– HB-Big Berry
– Partner Metlika
– Izkopi Požek- Semič
– Vinska klet Prus-Metlika
– Gostilna Veselič-Metlika
– MB Turist Metlika
– NBM Metlika
– ITC Metlika
– Magic Pancakes Ljubljana
– Rožman krojaštvo Brežice
– Alu-K Metlika
– Bucik Semič
– Zobozdravstvo Muc Črnomelj
– itd.

Javni zavodi:
– Upravna enota Metlika
– OŠ Metlika s podružnico Suhor
– OŠ Podzemelj
– Zdravstveni dom Metlika
– Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika
– Ljudska knjižnica Metlika
– Kulturni dom Metlika
– Terca
– itd.

Manjše ustanove:
– gostinski lokali
– frizerski saloni
– računovodski servisi
– avtoprevozništva
– itd.