VARNOST

je na prvem mestu

Varnost in zdravje pri delu

Naloga delodajalca je, da  vsem svojim zaposlenim zagotovi varno in zdravo delovno okolje, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS, št.: 43/2011).

Delodajalec mora poskrbeti za svoje zaposlene tako, da jih redno usposablja za varno delo ob prvi zaposlitvi ter z nadaljnjim periodičnim usposabljanjem.

Z rednimi periodičnimi pregledi delovne opreme se zagotovi varnost zaposlenih.

Delodajalec sprejme in podpiše izjavo o varnosti z oceno tveganja, prav tako z dokumentom seznani vse zaposlene.

Z obdobnimi pregledi mikroklime se zagotavlja zaposlenim udobno delovno okolje.

Delodajalci poskrbite za vaše zaposlene tako, da je na delovnem mestu zadostno število omaric za prvo pomoč.

Izvajamo:

 • svetovanje in strokovna pomoč na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelovanje izjav o varnosti z oceno tveganja po potrebah naročnika,
 • usposabljanja delavcev za varno in zdravo  delo,
 • organiziramo usposabljanje za voznika viličarja,
 • organiziramo usposabljanje za varno delo z verižno žago,
 • izdelava navodil za varno delo,
 • izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme,
 • organizacija izvajanja meritev električnih inštalacij,
 • organizacija izvajanja meritev zaščite stavb pred delovanjem strele,
 • preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju,
 • organizacija preiskav kemičnih škodljivosti v delovnem okolju,
 • sodelovanje z inšpekcijskimi službami.