VARNOST

je na prvem mestu

Požarna varnost

Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07, 09/11 in 83/12) in Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) mora imeti vsak lastnik ali uporabnik poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta narejen požarni red.

Požarni načrt in načrt evakuacije je potrebno izdelati za objekte kjer je povečana požarna ogroženost.

Pri izdelavi požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije naredimo izvlečke, ki se izobesijo v objektih. Objekte opremimo z opozorilnimi znaki in z gasilnimi sredstvi skladno z izračunom gasilnikov.

Strokovni sodelavci izdelajo požarne rede za objekte, kjer se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost, kot tudi požarne načrte in načrte evakuacije za zahtevnejše industrijske objekte.

Delodajalec mora poskrbeti da so s požarnim redom seznanjeni vsi zaposleni.

Izvajamo:

 • svetovanje in strokovno pomoč na področju varstva pred požarom,
 • pogodbeno izvajanje nalog varstva pred požarom,
 • izdelava ocen požarne ogroženosti,
 • izdelava požarnih redov in pripadajočih prilog
 • izračun gasilnih aparatov,
 • izračun industrijskih gasilskih enot,
 • izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • izvajanje vaj evakuacij,
 • usposabljanja delavcev s področja varstva pred požarom,
 • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • organizacija pregledov za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite,
 • organizacija izdelave študije požarne varnosti,
 • sodelovanje z inšpekcijskimi službami.