VARNOST

je na prvem mestu

Izvajamo:

 • svetovanje in strokovna pomoč na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelovanje izjav o varnosti z oceno tveganja po potrebah naročnika,
 • usposabljanja delavcev za varno in zdravo  delo,
 • organiziramo usposabljanje za voznika viličarja,
 • organiziramo usposabljanje za varno delo z verižno žago,
 • več..

Izvajamo:

 • svetovanje in strokovno pomoč na področju varstva pred požarom,
 • pogodbeno izvajanje nalog varstva pred požarom,
 • izdelava ocen požarne ogroženosti,
 • izdelava požarnih redov in pripadajočih prilog
 • izračun gasilnih aparatov,
 • izračun industrijskih gasilskih enot,
 • več..

VELJAVNA POOBLASTILA:

Odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti :Št pooblastila 10200-7/2018/6 vknjiženo pod  zap. št. 733

Odločba Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje: Št pooblastila 8450-38/2018-2-DGZR